A. Thu nhập từ kinh doanh
B. Thu nhập từ tiền công
C. Thu nhập đầu tư vốn
D. Câu A và B đúng
A. TN nhận được do chuyển giao các bí quyết kỹ thuật theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ.
B. TN nhận được do chuyển nhượng quyền sỡ hữu thương mại.
C. Câu a và b đều đúng.
A. Chuyển nhượng giữa vợ chồng ; cha mẹ với con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể .
B. Chuyển nhượng giữa ông bà với cháu nội, ngoại ; anh chi em ruột .
C. Cả a và b đều sai .
D. Cả a và b đều đúng .
A. Phải khấu trừ 10% cho cá nhân có mã số thuế.
B. Phải khấu trừ 10% cho cá nhân có mã số thuế.
C. a & b đều sai
D. a & b đều đúng
A. Đúng
B. Sai