A. Giá bán hàng hóa tại cơ sở sản xuất và thuế suất
B. Giá bán hàng hóa trên thị trường và thuế suất
C. Giá tính thuế và thuế suất
D. Tât cả đều sai
A. Do cơ sở kinh doanh xuất bán
B. Do CSKD cung ứng sử dụng cho tiêu dùng của CSKD
C. Để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh
D. Do CSKD biếu, tặng
A. Được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT
B. Được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT
C. Cả 2 phương án trên đều sai
A. Số thuế GTGT đầu ra trừ (-) số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.
B. Tổng số thuế GTGT đầu ra
C. GTGT của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân (x) với thuế suất thuế GTGT của loại hàng hoá, dịch vụ đó.
D. Số thuế GTGT đầu ra trừ (-) số thuế GTGT đầu vào.
A. Yêu cầu bên bán lập lại hoá đơn mới theo đúng thuế suất quy định và được kê khai bổ sung.
B. Khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hoá đơn
C. Được khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất quy định
D. Không được khấu trừ đầu vào.