A. Thuế tiêu thụ đặc biệt của toàn bộ nguyên liệu đã mua
B. Thuế tiêu thụ đặc biệt của nguyên liệu tạo thành số hàng hóa còn để trong kho và hàng hóa đã đem ra bán
C. Thuế tiêu thụ đặc biệt của nguyên liệu tạo thành số hàng hóa đã đem bán trong kỳ
D. Không được khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt của nguyên liệu
A. Giá bán của cơ sở sản xuất.
B. Giá bán của cơ sở sản xuất chưa có thuế GTGT;
C. Giá bán của cơ sở sản xuất chưa có thuế GTGT và TTĐB;
D. Không câu trả lời nào trên là đúng.
A. Phải khai thuế GTGT đối với doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận bán đại lý và Không khai thuế GTGT đối với doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng
B. Không khai thuế GTGT đối với doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận bán đại lý nhưng Phải khai thuế GTGT đối với doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng
C. Không phải khai thuế GTGT đối với doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng
D. Tất cả đều sai
A. Đối với NNT theo phương pháp khấu trừ là ngày 20.
B. Đối với trường hợp nhập khẩu hàng hoá là thời hạn nộp thuế nhập khẩu.
C. Đối với hộ kinh doanh nộp thuế khoán, theo thông báo nộp thuế khoán của cơ quan thuế.
D. Tất cả các phương án trên.
A. Chuyển nhượng giữa vợ chồng ; cha mẹ với con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể .
B. Chuyển nhượng giữa ông bà với cháu nội, ngoại ; anh chi em ruột .
C. Cả a và b đều sai .
D. Cả a và b đều đúng .